PostHeaderIcon Załatwienie spraw

Załatwianie spraw oraz skarg i wniosków

Przyjmowanie i załatwianie spraw oraz rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071,z późn. zm.)

• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji , przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
• Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim, który jest Załącznikiem do Zarządzenia Nr 1/2010. Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim z dnia 17 maja 2010 r.

Skargę lub wniosek można wnieść na piśmie w następujący sposób:
• pocztą na adres pocztowy: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Makowie Mazowieckim ul. Mazowiecka 7, 06-200 Maków Mazowiecki;

•faxem na nr (0-29) 71-70-727;

• pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 8.00 - 9.00. W przypadku, gdy dzień wyznaczony do przyjmowania w sprawach skarg jest dniem ustawowo wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym.
Pracownicy Inspektoratu przyjmują interesantów w sprawach skarg codziennie w godzinach pracy.

Skargi i wnioski wpływające do Inspektoratu podlegają wpisowi do rejestru skarg i wniosków, prowadzonego w sekretariacie Inspektoratu. Rejestracji podlegają skargi wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pośrednictwem telefaksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski wnoszone do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) i adres wnoszącego (siedziba) - w tym kod pocztowy.