PostHeaderIcon Aktualności

Informacja dotycząca zgłoszenia gotowości do wykonywania czynności z wyznaczenia PLW w 2019 roku.

Oświadczenie zleceniobiorcy do wykonywania czynności z art., 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Zgłoszenie wstępnej gotowości do wykonywania czynności z art. 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Arkusz oceny lekarza wyznaczonego do wykonywania czynności z art. 16 Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych - RODO
-
Zarządzenie nr 9 Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia zakładów do odbywania praktyk wymaganych przy wyznaczaniu do wykonywania czynności przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej.
-
Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.
-
Sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach sprzedaży bezpośredniej.
-
Informacje na temat prowadzenia sprzedaży własnych produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego.
-
Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
-
Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne.
-
Ogłoszenie PLW w Makowie Mazowieckim o naborze do wykonywania czynności  z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
-
Oświadczenie zleceniobiorcy do wykonywania czynności z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
-
Oświadczenie o gotowości do podjęcia czynności z art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
-
Dobra praktyka w postępowaniu z żywymi rybami będącymi przedmiotem sprzedaży detalicznej.
Zamieszczono dnia 16.12.2014r.
.
Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi- działalność marginalna, lokalna i ograniczona.
.
Informacja dla właścicieli zwierząt dotycząca wymagań przy uboju z konieczności poza rzeźnią na terenie powiatu makowskiego.
.
Informacja dla myśliwych i leśników dotycząca afrykańskiego pomoru świń.
.
Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca afrykańskiego pomoru świń.
.
Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wystąpienia przypadków afrykańskiego i klasycznego pomoru świń  na terenie Federacji Rosyjskiej.
.
Dokument dochodzenia epizootycznego w zakresie danych dotyczących odstrzelonego/padłego dzika.
.
Zakaz przyjmowania do rzeżni świń z obszaru zakażonego objętego decyzją wykonawczą komisji z dnia 18 lutego 2014r.
.
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 18 lutego 2014r. dotycząca niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
.
Rozporządzenie Nr 2/20014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie Gminy Szudziałowo oraz Miasta i Gminy Krynki.
.
Pismo GLW w sprawie wprowadzonych środków ochrony w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
.
Rozporządzenie Nr 1/20014 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce z dnia 18 lutego 2014r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie Gminy Szudziałowo oraz Miasta i Gminy Krynki.
.
Informacja w sprawie ASF dla lekarzy weterynarii.
.
Informacja w sprawie ASF dla hodowców trzody chlewnej.
.
Zakazy i ograniczenia w przywozie przesyłek pochodzących z obszaru zwalczania ASF u dzików wyznaczonego na terytorium Litwy.
.
Wytyczne w sprawie monitoringu i zwalczania afrykańskiego pomoru świń u dzikich świń oraz wdrażania środków zapobiegawczych w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.
.
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie stwierdzenia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na Litwie.
.
Oświadczenie dotyczące najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych.
Opracowane przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP.
.
Pismo Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie obowiązku znakowania padłej trzody chlewnej.
.
Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.
Opracowane przez Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
.
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi.
.
Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie nielegalnego stosowania antybiotyków w gospodarstwach.
.
Informacja w sprawie obrotu preparatami leczniczymi weterynaryjnymi przez zakłady lecznicze zwierząt.
.
Informacja o doniesieniu możliwości wystąpienia afrykańskiego pomoru świń(ASF) na terytorium Białorusi.
.
Rejestracja koniowatych.
.
Procedura postępowania IW przy przemieszczaniu do rzeźni zwierząt z gatunku konie i bydło.
.
Program Inspekcji weterynaryjnej ,,Zero tolerancji".
.
Słowacka ustawa z dnia 5 lutego 2013 roku.
.
Harmonogram egzaminów ze znajomości zagadnień dotyczących wytwarzania pasz leczniczych z produktu pośredniego w roku 2013.
.
Informacja odnośnie utrzymywania loch i loszek od 2013 roku.
.
Informacja na temat zakazu stosowania mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich.
.
Informacja dla osób wyjeżdżających poza Unię Europejską.
Informacja GLW

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii na temat obowiązku szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.
Przygotował: lek. wet. Mariusz Dobosz - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii na temat obowiązku posiadania dokumentacji leczenia w gospodarstwie.
Data opracowania: 22.03.2012 r.

Bezpieczeństwo biologiczne w gospodarstwach
Data opracowania: 15.02.2012 r.
Przygotowano na podstawie strategii UE w zakresie zdrowia zwierząt (2007-2013) opracowanej przez Komisję Europejską
SPOSÓB POBIERANIA PRÓBEK DO BADANIA MIĘSA NA OBECNOŚĆ WŁOŚNI ORAZ ZASADY DOSTARCZANIA PRÓBEK DO URZĘDOWEGO LEKARZA WETERYNARII.
Data opracowania: 14.02.2012 r.
przygotował: lek. wet. Mariusz Dobosz - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Makowie Mazowieckim odnośnie obowiązywania świadectw zdrowia przy przemieszczeniach trzody chlewnej.
Data opracowania: 14.02.2012 r.
przygotował: lek. wet. Mariusz Dobosz - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Informacja na temat obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii każdego przypadku padnięcia zwierzęcia z gatunku bydła, owiec i kóz.
Data opracowania: 14.02.2012 r.
przygotował: lek. wet. Mariusz Dobosz - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Informacja dla przedsiębiorców na temat możliwości prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej   i ograniczonej.
Data opracowania: lipiec 2010 r.
opracował: Główny Lekarz Weterynarii

Raport z badania satysfakcji klientów Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim.
Data opracowania: 14.02.2012 r.
przygotował: lek. wet. Mariusz Dobosz - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Informacja na temat uczestnictwa biura Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Makowie Mazowieckim w programie "Klient w centrum uwagi administracji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data opracowania: 14.02.2012 r.
przygotował: lek. wet. Mariusz Dobosz - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Informacja na temat majątku i finansowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
Data opracowania: 14.02.2012 r.
przygotował: lek. wet. Mariusz Dobosz - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Informacja powiatowego lekarza weterynarii dla posiadaczy zwierząt, dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny
Data; opracowania:  26.08.2011 r.
przygotował: lek. wet. Mariusz Dobosz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Informacja dla hodowców trzody chlewnej
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim informuje hodowców  świń, że Inspekcja Weterynaryjna na terenie powiatu makowskiego realizuje program zwalczania......................
Data; opracowania:  14.10.2010 r.
przygotował: lek. wet. Mariusz Dobosz – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Makowie Mazowieckim

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie wymagań weterynaryjnych dla działalności z zakresu przekształcania produktów ubocznych i odpadów rolniczych w biogaz.

Poprawiony (poniedziałek, 05 listopada 2018 20:40)